Riadenie kvality

Základom k dosiahnutia kvality poskytovaných služieb je denné riadenie a kontrola všetkých činností zaisťovaných JSB spol. s.r.o. pre našich klientov.

Manažéri JSB spol. s.r.o., priebežne komunikujú s klientom, zaisťujú jeho potreby a spokojnosť, navrhujú mu optimálne opatrenia.

Vykonávame kontinuálne školenia manažmentu a všetkých zamestnancov.

Ochota a lojalita voči klientovi sú samozrejmosťou.

phone
+421 911 999 860
letter
jsb@jsb.sk

Adresa:
JSB spol. s.r.o.
Holešovská 30
Topoľčianky
PSČ 951 93